Įeiti
Publikuota: 2017.06.22. Atnaujinta:

Keičiasi UAB „Šilutės vandenys“ aptarnaujama teritorija


Komisija, įvertinusi UAB „Šilutės vandenys" pateiktą prašymą vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą naujoje teritorijoje, pritarė aptarnaujamos teritorijos padidinimui – papildomai geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis bus aprūpinami Petrelių, Lankupių, Lazduonėnų, Traksėdžių, Mediškiemių ir Kalininkų kaimų vartotojai. Iš turimos licencijos išbrauktas Skirvytėlės kaimas, nes šio  kaimo teritorija prijungta prie Rusnės miestelio.

Komisija UAB „Šilutės vandenys" licenciją vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Šilutės r. savivaldybėje išdavė 2015  m. gegužės 15 d.

Primename, kad ūkio subjektas, norėdamas pakeisti aptarnaujamą teritoriją, privalo pranešti Komisijai apie šiuos pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai ši informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma, ir  kreiptis dėl licencijos pakeitimo.