Įeiti
Publikuota: 2017.06.22. Atnaujinta:

Palangoje mažėja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Palangos vandenys" ataskaitinio laikotarpio faktines sąnaudas ir 2015 m. įvykdytas investicijas, suderino perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas naujam 1 metų laikotarpiui: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 1,76 Eur/m3 kaina (be PVM), t. y. 5 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia.

UAB „Palangos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

 

Palangoje vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina iš esmės mažėja dėl didesnio realizuotų paslaugų kiekio, mažesnių faktinių elektros energijos kainų ir investicijų grąžos pokyčio.

UAB „Palangos vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 1,12 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Palangos miesto savivaldybei. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato pareigą tai padaryti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, Komisija kainas gali nustatyti vienašališku sprendimu.

Šiuo metu vartotojams taikomos UAB „Palangos vandenys" bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galioja nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Primename, kad bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet dėl realizacijos pokyčio, būtinųjų ir kitų sąnaudų pasikeitimo.