Įeiti
Publikuota: 2017.06.22. Atnaujinta:

UAB „Šakių vandenys“ aptarnaus daugiau vartotojų


Komisija pakeitė UAB „Šakių vandenys" išduotą licenciją, numatant, kad bendrovė papildomai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpins Aržuolupių, Buožių, Burbų, Daugėliškių, Eiciūnų, Kulnių, Starkų, Striūpų, Tubelių ir Urlikiškės kaimų vartotojus (Šakių r. savivaldybė).

Primename, kad ūkio subjektas, norėdamas pakeisti aptarnaujamą teritoriją, privalo pranešti Komisijai apie šiuos pasikeitimus ne vėliau nei per 10 darbo dienų, kai ši informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma, ir  kreiptis dėl licencijos pakeitimo – tai numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

UAB „Šakių vandenys" licencija išduota 2015 m. rugsėjo 29 d. Informacija apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijų turėtojus bei jų aptarnaujamą teritoriją skelbiama čia.