Įeiti
Publikuota: 2017.06.30. Atnaujinta:

Gamtinių dujų įmonėms – įspėjimas dėl nepateiktų sutarčių


Komisija konstatavo, kurios gamtinių dujų įmonės, vykdančios licencijuojamą gamtinių dujų tiekimo veiklą, numatytais terminais neinformavo Komisijos apie 2017 metams sudarytas gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis (įskaitant importą), taip pat nėra patvirtinusios, kad tokios sutartys nebuvo sudarytos bei nepateikė informacijos apie prognozuojamus importuoti bei parduoti gamtinių dujų kiekius.

UAB „Imlitex", UAB „Energijos kodas", UAB „Vokadis", UAB „Enefit", UAB „European Gas Trading Group", UAB „Stella Vitae", UAB „Dolaurus", UAB „Energijos tiekimo centras", UAB „Energijos prekyba", UAB „Grata group" ir „Nordarsi OÜ" numatytas 5 darbo dienų terminas pateikti šią informaciją.

Komisija įspėjo ūkio subjektus, kad už Komisijos įpareigojimų nevykdymą, t. y. privalomos informacijos, kuri reikalinga Komisijos veiklai vykdyti, nepateikimą – šiuo atveju atlikti stebėseną, taip pat apskaičiuoti prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą, gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra, kurios metu gali būti skiriama bauda nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padaryti pažeidimai.