Įeiti
Publikuota: 2017.06.30. Atnaujinta:

Keičiasi reikalavimai naudojimosi gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemomis taisyklėms


Komisija, siekdama suvienodinti Lietuvoje ir Europos Sąjungoje taikomus teisės aktų reikalavimus gamtinių dujų veiklai, pakoregavo Reikalavimus naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms.

Esminis pasikeitimas: Reikalavimuose naudojamos sąvokos ir nuostatos suvienodintos su Europos Komisijos 2017 m. kovo 16 d. patvirtinu Reglamentu Nr. 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas, ir kitais teisės aktais, atitinkamai patikslinant įpareigojimus operatoriams.