Įeiti
Publikuota: 2017.06.30. Atnaujinta:

Marijampolėje į šilumos ūkį numatyta investuoti daugiau nei 5 mln. Eur


Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ numatytas investicijas į šilumos ūkį – iki 2020 metų pabaigos planuojama investuoti daugiau nei 5 mln. Eur. Dalis investicijų bus įgyvendinamos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama (parama sudarys nuo 46 iki 50 proc. reikalingos sumos).

Visos planuojamos investicijos yra būtinos užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija.

Didžiausios investicijos skirtos magistralinių tinklų atnaujinimui: 2017–2020 m. numatyta rekonstruoti atskirus tinklų ruožus Marijampolėje (bendra šių darbų suma sudarys apie  5 mln. Eur, 46-50 proc. numatoma finansuota ES paramos lėšomis), bendras planuojamų rekonstruoti šilumos trasų ilgis – 3,8 km.

Įgyvendinus investicijas, UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ patiriami šilumos nuostoliai per metus vidutiniškai sumažės 2544 MWh, atitinkamai bus mažesnis šilumos poreikis ir kintamos sąnaudos jai pagaminti – apie 89,1 tūkst. Eur per metus.