Įeiti
Publikuota: 2017.06.30. Atnaujinta:

Patvirtinta naujos redakcijos Karšto vandens kainų nustatymo metodika


Komisija, atlikusi karšto vandens nuostolių, susidarančių daugiabučių namų tinkluose dėl apskaitos prietaisų paklaidų, analizę ir nustačiusi, kokie nuostoliai pagrįstai gali būti įskaičiuojami į karšto vandens kainą vartotojams, patvirtino naujos redakcijos Karšto vandens kainų nustatymo metodiką.

Esminiai pasikeitimai:
• karšto vandens tiekėjų sąnaudų paskirstymui bus taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir šilumos tiekėjams, taip užtikrinant aiškesnę ir tikslesnę apskaitą;
•  leistinos karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, susidarančios dėl apskaitos prietaisų paklaidų, visiems vartotojams negalės būti didesnės kaip 3 proc. (anksčiau buvo 5 proc., jei įdiegta nuotolinė duomenų nuskaitymo sistema, jeigu jos nėra – 10 proc.);
• apskaičiuojant karšto vandens kainą vartotojams, tiekėjas privalės vertinti šiai veiklai vykdyti reikalingas būtinąsias sąnaudas, atsižvelgti į lyginamuosius rodiklius ir Komisijos atliktų patikrinimų rezultatus;
• nustatant metinį darbo užmokesčio fondą, planuojamas darbuotojų skaičius bus ribojamas lyginamaisiais rodikliais, tačiau darbo užmokesčio fondas nebus mažinamas, jeigu neviršija siektino metinio darbo užmokesčio fondo.