Įeiti
Publikuota: 2017.06.20. Atnaujinta:

Keisis reikalavimai naudojimosi gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemomis taisyklėms


Komisija, siekdama suvienodinti Lietuvoje ir Europos Sąjungoje taikomus teisės aktų reikalavimus gamtinių dujų veiklai, teikia viešajai konsultacijai pakoreguotų Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms  projektą (toliau – Projektas).

Esminis pasikeitimas: siūloma sąvokas ir nuostatas suvienodinti su Europos Komisijos 2017 m. kovo 16 d. patvirtinu Reglamentu Nr. 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas, atitinkamai numatant naujus įpareigojus operatoriams.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. birželio 26 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".