Įeiti
Publikuota: 2017.06.20. Atnaujinta:

UAB „Litesko“ skirta bauda už Komisijos įpareigojimo nevykdymą


Komisija UAB „Litesko“ skyrė 207 903,91 Eur baudą – bendrovė 2015 m. iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo neįsigijo numatyto būtinojo dujų kiekio ir neįvykdė Komisijos įpareigojimo tai padaryti vėlesniu laikotarpiu.

Komisija, paskirdama baudą, pakartotinai įpareigojo UAB „Litesko“ įsigyti nesuvartotas SGD terminalo dujas, nes paskirta bauda nepanaikina pareigos vykdyti įpareigojimus – bendrovė tai turi padaryti ne vėliau nei per 2 mėnesius. 

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas numato, kad valstybės reguliuojamai šilumos energijos gamybai užtikrinti pirmumo tvarka privalo būti tiekiamos per SGD terminalą įvežtos gamtinės dujos.

UAB „Litesko“ 2015 m. nesuvartojo 27.003,362 MWh būtinojo kiekio dalies ir šį kiekį papildomu susitarimu su UAB „Litgas“ perkėlė į 2016 m., tačiau dujų neįsigijo.

Komisija buvo įspėjusi UAB „Litesko“, kad įsipareigojimo įsigyti nesuvartotas gamtines dujas nevykdymas  bus laikomas licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimu, už kurį gali būti skiriama bauda  nuo 289 Eur iki 1 proc. energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios licencijuojamos veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.