Įeiti
Publikuota: 2017.05.12. Atnaujinta:

Keičiasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika


Siekiant gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose taikyti vienodus reguliavimo principus, Komisijos posėdyje pritarta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimui.

Esminiai pasikeitimai:
• įmonei nustačius 5 metų reguliavimo periodą, per pirmus 2 metus suefektyvinus veiklą, sutaupytos lėšos paliekamos įmonei, likusiuoju laikotarpiu sutaupymai per pusę dalijami įmonei ir vartotojams (dabar įmonės paskatinimui paliekama iki 4 proc. didesnė nei buvo nustatyta investicijų grąža);
• sudarytas sąrašas, kokie veiksniai nėra laikomi gamtinių dujų įmonių veiklos efektyvinimu;
• nuo 2018 m.  bus skaičiuojama tik bendra skystinimo kainos viršutinė riba, kurią vėliau paskirstys pats suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo operatorius, skaičiuodamas konkrečias skystinimo kainas: kintamąją dalį, kurią sumokės gamtinių dujų tiekėjai, importuojantys dujas per SGD terminalą, ir pastoviąją dalį, kurią per saugumo dedamąją sumokės visi gamtinių dujų vartotojai. Toks kintamosios ir pastoviosios skystinimo kainos nustatymas leis optimaliau paskirstyti SGD terminalo eksploatavimo sąnaudas tarp tiekėjų ir vartotojų;
• numatytas paskirtojo tiekėjo skatinamasis reguliavimas vertinant paskirtojo tiekėjo veiklos grąžą, gautą dėl komercinių sprendimų – puse gautos grąžos mažinama saugumo dedamoji, o likusi  pusė paliekama paskirtajam tiekėjui;
• paskirtajam tiekėjui skatinamasis reguliavimas bus taikomas ir skaičiuojant tiekimo veiklos sąnaudas,  įvertinant prognozuotų ir faktinių tiekimo veiklos sąnaudų skirtumą, t. y. pirmaisiais ir antraisiais metais paskirtajam tiekėjui bus palikti pasiekti sutaupymai, tačiau vėlesnių metų sąnaudos negalės būti didesnės už jau pasiektą suefektyvintų sąnaudų lygį.