Įeiti
Publikuota: 2017.12.14. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika


​Siekiant elektros energijos gamintojams, teikiantiems rezervinės galios ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP), taikyti vienodus reguliavimo principus kaip ir elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklose, Komisija pritarė Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:
- elektros energijos gamintojams, teikiantiems rezervinės galios paslaugas ir VIAP, investicijų grąža, viršijanti Komisijos leistiną, bus apskaičiuojama taip pat, kaip ir elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklą vykdantiems reguliuojamiems ūkio subjektams, t .y. bus įvertinamos praėjusių laikotarpių faktinės pagrįstos sąnaudos ir gautos pajamos;
- Komisija, nustatydama šiems gamintojams leistiną pajamų lygį, galės jį koreguoti atsižvelgdama į atliktų patikrinimų be sąnaudų auditų rezultatus.