Įeiti
Publikuota: 2017.12.14. Atnaujinta:

Suderintas individualus vartotojų parengtas šilumos paskirstymo metodas


Komisija, įvertinusi, ar Vilniaus miesto kelių daugiabučių namų (Kalvarijų g.) gyventojų parengtas individualus šilumos paskirstymo metodas Nr. 21V atitinka pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, nepažeidžia kitų vartotojų interesų bei neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, priėmė sprendimą jį derinti.

Komisijos suderintas metodas nustato šilumos paskirstymo tvarką trijuose tarpusavyje bendromis šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemomis sujungtuose daugiabučiuose namuose, iš kurių vienas neturi individualaus šilumos punkto. Todėl šiluma į šį daugiabutį tiekiama iš šilumos punkto, esančio kitame daugiabutyje, ir apskaitoma papildomu subskaitikliu šildymui. Karštas vanduo ir šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) taip pat tiekiama iš šilumos punkto kitame daugiabutyje ir apskaitoma papildomu subskaitikliu cirkuliacijai. Taip pat visuose trijuose daugiabučiuose namuose, kuriuose bus taikomas šis gyventojų parengtas ir Komisijos suderintas individualus šilumos paskirstymo metodas, yra butų, kuriuose prie karšto vandens tiekimo sistemos prijungta grindų šildymo sistema ir atitinkamai įrengti termostatiniai ventiliai su temperatūros ribojimo funkcija prie šildymo prietaisų.

Primename, kad Šilumos ūkio įstatyme vartotojams įtvirtinta galimybė pasirinkti, kaip bus paskirstoma jų pastate suvartojama šiluma: Komisija yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo būdų, kurie skirti tipinėms šildymo, karšto vandens tiekimo ir apskaitos sistemoms. Taip pat vartotojai gali patys parengti ir pateikti derinti Komisijai individualų šilumos paskirstymo metodą.