Įeiti
Publikuota: 2017.12.08. Atnaujinta:

Elektros energijos skirstymo operatoriui – įpareigojimas kuo greičiau prijungti vartotoją


Komisija, išnagrinėjusi Vilniaus r. gyvenančio vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl delsimo prijungti elektros įrenginius prie tinklo, pripažino, kad vartotojo reikalavimai pagrįsti ir įpareigojo operatorių prijungimo darbus atlikti kaip įmanoma greičiau, nurodant galimus terminų pasikeitimus dėl nuo operatoriaus nepriklausančių veiksnių.    

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2016 m. lapkričio mėn. su AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė sutartį dėl elektros įrenginių prijungimo, sumokėjo įmoką, tačiau operatorius iki sutartyje numatyto termino – 2017 m. gegužės 21 d. – neįvykdė prijungimo darbų.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pasisakė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepagrįstai teigia, kad vartotojo elektros energijos įrenginiai per sutartyje numatytą terminą nebuvo prijungti dėl nuo jo nepriklausančių veiksnių – operatorius nesiėmė aktyvių veiksmų, kad vykdant projektavimo darbus iškilę klausimai dėl žemės nuosavybės teisių būtų operatyviai sprendžiami. Be to, apie susidariusią situaciją vartotojas nebuvo informuotas.

Komisija įpareigojo  AB „Energijos skirstymo operatorius“ užtikrinti, kad vartotojo elektros įrenginiai būtų prijungti prie tinklo per kuo įmanoma trumpesnį laiką, o laikino elektros tinklų prijungimo prie esamos oro linijos darbus ir su tuo susijusias sąnaudas operatorius turės padengti iš savo pelno. Be to, AB „Energijos skirstymo operatorius“ rekomenduota pakartotinai įvertinti vartotojo prašymą dėl nuostolių atlyginimo.