Įeiti
Publikuota: 2017.12.01. Atnaujinta:

Pristatome 2017 m. III ketv. biokuro rinkos apžvalgą


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2017 m. III ketvirtį (atsisiųskite). Ataskaitoje apžvelgiami svarbiausi įvykiai biokuro rinkoje, sudaryti sandoriai biržoje, parduoto biokuro kiekiai, koncentracija rinkoje.

Svarbiausi 2017 m. III ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai

• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2017 m. III ketv. siekė 122,06, Eur/tne, t.y. buvo 6,4 proc. mažesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2017 m. III ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 123,08 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2016 m. laikotarpio kaina, didėjo 6,1 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 120,36 Eur/tne, t. y. buvo 2,2 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 5,6 proc. didesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika

• 2017 m. III ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 938 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 117215 tne. Palyginti su 2016 m. III ketv., sudarytų sandorių kiekis (tne) išaugo neženkliai (2,2 proc.);
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 87,7 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 65 314,12 tne biokuro už 8 038,66 tūkst. Eur – 0,7 proc. mažiau nei 2016 III ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (82 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2017 m. III ketv. tai sudarė 97,8 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija

• biokuro rinkoje dalyvių skaičius išlieka panašus: šių metų trečiąjį ketvirtį rinkoje veikė 56 pirkėjai ir 81 pardavėjas (iš viso 137), 2016 m. III ketv. – 138 ;
• mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2016 m. III ketv. vienas tiekėjas, užėmęs 19,03 proc. rinkos, 2017 m. III ketv. užėmė 13,58 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 41,88 proc. rinkos;
• stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 621,63.

 

 

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.