Įeiti
Publikuota: 2017.12.20. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti


Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai deklaracijos formą nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui išduoti ar pakeisti.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. asmenys, ketinantys verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, taip pat pageidaujantys pakeisti jau išduotą nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimą, turės pildyti naują deklaracijos formą.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 20 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".