Įeiti
Publikuota: 2017.11.28. Atnaujinta:

Keičiasi naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklės


Komisija, siekdama suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo naudotojams sudaryti lankstesnes sąlygas koreguoti  SGD išdujinimo kiekius, pritarė AB „Klaipėdos nafta" pasiūlytiems naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimams.

Esminiai pasikeitimai:

- numatyta galimybė koreguoti kitos paros pateiktas gamtinių dujų kiekio paraiškas, t. y. sistemos naudotojai galės pagal poreikį tikslinti pateiktus SGD išdujinimo užsakymus dujų paros metu, nes galutinių gamtinių dujų vartotojų poreikiai dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių einamosios paros metu gali keistis (anksčiau sistemos naudotojai tokios galimybės neturėjo);
- tuo atveju, jei SGD terminalo naudotojai, koreguodami išdujinimo pajėgumus, nepasinaudos galimybe susitarti dėl kitokio išdujinto kiekio paskirstymo pasibaigus dujų parai pateikiant patikslintus SGD išdujinimo užsakymus – bendrovė šį kiekį visų pirma paskirstys tiems naudotojams, kurie nekoregavo išdujinimo kiekio dujų paros metu;
- atsisakyta savaitės užsakymų, nes sistemos naudotojams tai nėra aktualu;
- panaikintas reikalavimas mažos apimties dujovežiams (iki 160 metrų) užsisakyti priešgaisrinę įrangą.