Įeiti
Publikuota: 2017.11.29. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pakeitimo


Atsižvelgiant į 2017 m. lapkričio 7 d. priimtus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus – keičiasi tvarka, kaip reglamentuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo įrenginių veikla, AB „Energijos skirstymo operatorius" pakoregavo šiuo metu taikomas naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles – Komisija siūlomus pakeitimus teikia viešajai konsultacijai. 

Esminiai pasikeitimai:
- nustatyta, kad teisė naudotis mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginiais suteikiama visiems sistemos naudotojams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus ir sudariusiems gamtinių dujų skirstymo sutartis su operatoriumi;
- reglamentuota naudojimosi mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginiais tvarka: nuo krovinio atgabenimo iki išdujinimo ir įleidimo į gamtinių dujų skirstymo sistemą;
- nustatyti veiklos režimai, į SGD paskirstymo stotį atgabentų, iškrautų bei išdujintų SGD kiekio apskaitos reikalavimai, operatoriaus ir SGD paskirstymo sistemos naudotojų tarpusavio teisės, pareigos bei atsakomybė;
- mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių naudotojams numatyta pareiga teikti informaciją operatoriui apie planuojamus išdujinti, atgabenti ir iškrauti SGD kiekius, tikslias krovinių pristatymo datas bei dydžius.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 4 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".