Įeiti
Publikuota: 2017.11.09. Atnaujinta:

Mažėja AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba


Komisija, išanalizavusi AB „Energijos skirstymo operatorius" 2017 m. duomenis, 2018 m. nustatė 5,52 Eur/MWh (be PVM) gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, t. y. 23,8 proc. proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia – 7,25 Eur/MWh be PVM).

Gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba iš esmės mažėja dėl 2014–2016 m. bendrovės gautos didesnės nei Komisijos leistina investicijų grąžos – iš viso 13,67 mln. Eur. Ši suma turi būti grąžinta vartotojams per 2018 metus.

AB „Energijos skirstymo operatorius pagal Komisijos pakoreguotą skirstymo paslaugos kainos viršutinę ribą suskaičiuos ir išdiferencijuos kainas pagal atskiras vartotojų grupes. Komisijai patikrinus, ar jos neviršija nustatytos viršutinės ribos, nediskriminuoja atskirų sistemos naudotojų grupių, bus patvirtintos konkrečios gamtinių dujų skirstymo kainos.

Komisijos sprendimu kainų viršutinės gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.