Įeiti
Publikuota: 2017.11.28. Atnaujinta:

Pateikti kitų metų elektros energijos ir gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams


Komisijai AB „Energijos skirstymo operatorius" pateikė elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarkas 2018 metams, UAB „Lietuvos dujų tiekimas" – 2018 m. I pusm. gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams.

• AB „Energijos skirstymo operatorius" elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka (atsisiųskite);

• AB „Energijos skirstymo operatorius" visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka (atsisiųskite);

• UAB „Lietuvos dujų tiekimas" gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams (atsisiųskite).

Komisija, patikrinusi, ar pateikti tarifai – tiek elektros energijos, tiek gamtinių dujų – neviršija nustatytų viršutinių ribų, nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, sprendimą priims artimiausiu metu. 

Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybė rengiasi priimti sprendimą dėl viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) - elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, Komisija gali patikslinti skelbiamus tarifus.