Įeiti
Publikuota: 2017.11.22. Atnaujinta:

Siūloma keisti Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką


Siekiant elektros energijos gamintojams, teikiantiems rezervinės galios ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP), taikyti vienodus reguliavimo principus kaip ir elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklose, Komisija pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
- elektros energijos gamintojams, teikiantiems rezervinės galios paslaugas ir VIAP, investicijų grąža, viršijanti Komisijos leistiną, bus apskaičiuojama taip pat, kaip ir elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklą vykdantiems reguliuojamiems ūkio subjektams, t .y. bus įvertinamos praėjusių laikotarpių faktinės pagrįstos sąnaudos ir gautos pajamos;
- Komisija, nustatydama šiems gamintojams leistiną pajamų lygį, galės jį koreguoti atsižvelgdama į atliktų patikrinimų be sąnaudų auditų rezultatus.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 5 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".