Įeiti
Publikuota: 2017.07.07. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo


​Atsižvelgiant į pasikeitusį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Komisija parengė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimus (toliau – Projektas), atsisakant finansinio pajėgumo vertinimo nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt.

Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti Projektui per 5 darbo dienas nuo paskelbimo paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo Teisės aktų informacinę sistemą.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.