Įeiti
Publikuota: 2017.08.07. Atnaujinta:

Dėl viešai skelbiamos informacijos apie elektros gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, bendrą didžiausią pajėgumą


Vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/631, kuriuo nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (toliau – Reglamentas), 70 straipsnio 1 dalimi, nuo Komisijos sprendimo pagal Reglamento 69 straipsnio 1 dalį priėmimo dienos visų elektros energijos gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, gamintojai kas du mėnesius Komisijai pateikia atnaujintus modulio pardavimo per paskutinius du mėnesius duomenis, suskirstytus pagal valstybes nares.

Komisija viešai skelbia elektros energijos gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, bendro didžiausio pajėgumo duomenis.

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 2 dalimi, jei prie tinklo prijungtų elektros energijos gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, bendras didžiausias pajėgumas viršija Reglamento 67 straipsnyje nustatytą slenkstinę vertę, atitinkamai Komisija priskyrimą prie besiformuojančių technologijų atšaukia. Sprendimas dėl atšaukimo skelbiamas viešai.

Didžiausia slenkstinė vertė Baltijos sinchroninėje zonoje yra 4,427 MW, o atitinkamai Lietuvoje yra 0,903 MW.

Komisija informuoja, jog Lietuvoje prie besiformuojančių technologijų priskyrė „BDR Thermea Group BV" modulio „eVita" modelius „eVita 25s", „eVita 25s – p", „eVita 28c", „eVita 28c – p", pagal BSI organizacijos egzaminavimo sertifikatą Nr. CE 645188. Analogiškus sprendimus priėmė ir Latvijos bei Estijos reguliavimo institucijos.

Informacijos teikimo terminus ir bendrą modulių pardavimų skaičių Baltijos sinchroninėje zonoje ir Lietuvoje galima rasti čia.