Įeiti
Publikuota: 2017.08.02. Atnaujinta:

Europos Komisijai pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita


Komisija parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2016 metus (atsisiųskite) – tokią pareigą nacionalinei reguliavimo institucijai numato III ES paketas.

Ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų plėtros etapai, įvardijami esminiai šių sektorių sprendžiami klausimai bei numatomi ateities darbai.

Esminiai įvykiai 2016 m.:

Elektros energijos rinka:
• 2016 m. buvo išduoti 2 nauji leidimai nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, 1 leidimas panaikintas, likvidavus nepriklausomą tiekėją dėl bankroto. Per 2016 m. Komisija taip pat pakeitė 2 leidimus, pasikeitus nepriklausomų tiekėjų pavadinimams, ir atnaujino 1 leidimą vykdyti veiklą pagal pateiktą prašymą. Metų pabaigoje buvo 19 aktyvių nepriklausomų tiekėjų iš 36 licencijuotų nepriklausomų tiekėjų.
• 2016 m. fiziniai importo srautai (11,106 TWh) padidėjo, palyginti su 2015 m. (7,938 TWh), tačiau taip pat augo ir fizinio eksporto suma: 2,831 TWh per 2016 m., palyginti su 0,730 TWh per 2015 m.
• Bendras buitinių vartotojų elektros suvartojimas per 2016 m. šalyje siekė 2,640 TWh ir buvo 4,8 proc. didesnis nei 2015 m. (2,518 TWh). Nebuitinių vartotojų kategorijoje bendras elektros energijos suvartojimas per 2016 m. siekė 6,337 TWh (5,5 proc. arba 0,328 TWh daugiau nei per 2015 m.).
• 2015–2016 m. sandūroje pradėtos eksploatuoti naujos tarpsisteminės jungtys „NordBalt" (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link" (Lietuva–Lenkija). Naujos tarpsisteminės jungtys prisidėjo prie elektros energijos kainų mažėjimo, kuris fiksuotas tiek Lietuvos, tiek Latvijos kainų zonose. Jose elektros energijos kainos dienos-prieš elektros energijos biržoje „Nord Pool" 2016 m., palyginti su 2015 m., mažėjo atitinkamai 12,8 ir 13,8 proc.
• Minėtų tarpsisteminių jungčių, kurioms 2015 m. teko apie 90 proc. investicijų į perdavimo tinklą, pabaigimas lėmė sumažėjusias 2016 m. perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" investicijas į perdavimo tinklą, kurios krito nuo 207,99 mln. Eur per 2015 m. iki 36,74 mln. Eur per 2016 m. Naujos jungtys tik iš dalies panaikino Baltijos šalių, kaip „energetikos salų" statusą, todėl Baltijos šalių sinchronizacija yra kitas svarbus žingsnis integruojantis į Europos elektros rinką. Perdavimo tinklo strateginių projektų vertė dėl tarpsisteminių jungčių 2016–2025 m. turėtų sudaryti 341 mln. Eur, o visos perdavimo sistemos operatoriaus investicijos siektų 635,39 mln. Eur.

Gamtinių dujų rinka:
• 33 įmonės turėjo gamtinių dujų tiekimo licencijas, iš jų 12 vykdė veiklą. Komisija per 2016 m. išdavė 1 gamtinių dujų tiekimo licenciją, panaikino 1 gamtinių dujų skirstymo licenciją ir 2 gamtinių dujų tiekimo licencijas, taip pat sustabdė 3 gamtinių dujų tiekimo licencijas bei patikslino 1 skirstymo bei 2 tiekimo licencijas.
• 2016 m. importuotų gamtinių dujų apimtys siekė 24591 GWh, t. y. apie 10,9 proc. mažiau nei 2015 m. (27593 GWh ), mažiau dujų transportuojama ir gamtinių dujų perdavimo sistema – 2016 m. transportuota 46847 GWh gamtinių dujų (2,32 proc. proc. mažiau nei 2015 m.), o iš to kiekio 23336 GWh (49,81 proc.) teko Lietuvos vartotojams, o 23511 GWh (50,19 proc.) transportuota į Rusiją. 2016 m. buvo paskirstyta 7476 GWh gamtinių dujų, patiekta – 14344 GWh.
• 2016 m. didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje parduota ir (ar) suvartota 20095 GWh gamtinių dujų, t. y. 25,2 proc. mažiau nei 2015 m., kai buvo parduota 26864 GWh gamtinių dujų.
• 2016 m. mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje parduota 7065 GWh gamtinių dujų, t. y. 0,89 proc. mažiau negu 2015 m., kai buvo parduota 7129 GWh gamtinių dujų.
• 2016 m. suvartota 22,8 TWh, t. y. 9,5 proc. mažiau gamtinių dujų negu 2015 m., ir tai buvo mažiausias suvartotas gamtinių dujų kiekis nuo 2008 m.
• Bendra AB „Amber Grid" 2016–2025 m. tinklo plėtros plano vertė (kartu su iki 2016 m. pradėtų vykdyti tęstinių projektų investicijomis) – 197,6 mln. Eur. Į gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo veiklas įmonės 2016 m. iš viso investavo 31,9 mln. Eur, t. y. 51 proc. mažiau nei 2015 m. (65,1 mln. Eur). Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sektoriuose investicijos sudarė atitinkamai 12,7 mln. Eur ir 19,2 mln. Eur.
• Komisija aktyviai dalyvauja Baltijos regiono darbo grupėje (angl. regional gas market coordination group – RGMCG), skirtoje regioninei gamtinių dujų rinkai sukurti, ir koordinuoja regione įleidimo ir išleidimo taškų modelio gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainoms skaičiuoti kūrimą. Artimiausiu metu planuojama atlikti skirtingų įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros skaičiavimo modelių rezultatų palyginimą ir išrinkti optimalų sprendimą regioninei Baltijos–Suomijos gamtinių dujų rinkai, kuris būtų taikomas nuo 2020 m. Kaip trumpojo laikotarpio priemonė nuo 2018 m. planuojamas įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros modelis, taikomas Baltijos šalių dujų rinkai, į kurią įeina Estija, Latvija ir Lietuva.
• 2017 m. liepos 1 d. Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai pradėjo naudoti netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį (angl. implicit capacity allocation model), kad efektyviau paskirstytų trumpalaikius gamtinių dujų perdavimo pajėgumus sujungimo taškuose tarp Baltijos šalių. Pajėgumų paskirstymas susietas su dujų prekyba gamtinių dujų biržoje UAB „GET Baltic". Tuo pat metu UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržos prekybos aikštelės pradėjo veikti ir Latvijoje bei Estijoje, ir birža tapo regionine.