Įeiti
Publikuota: 2017.08.01. Atnaujinta:

Kada privaloma pranešti apie šilumos vartojimo pasikeitimus?


Komisija išnagrinėjo vartotojo A. M. ir UAB „Vilniaus energija", anksčiau tiekusios šilumą Vilniuje, ginčą dėl mokesčių už šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti grąžinimo – Komisija nenustatė pažeidimų šilumos tiekėjo veikloje.

Vartotojas nurodė, kad 2014 m. liepos mėn. demontavo buto vonioje esantį vonios šildytuvą, t. y. gyvatuką, tačiau šilumos tiekėjas už jį vis tiek skaičiavo mokestį. Vartotojo skaičiavimais, dėl to jis nepagrįstai sumokėjo 331,37 Eur sumą ir prašo ją grąžinti.

Šilumos tiekėjas pagrindė, kad vartotojas apie demontuotą vonios šildytuvą pranešė tik 2016 m. pabaigoje, tada jam ir buvo pradėtas taikyti kitas šilumos sąnaudų normatyvas karšto vandens temperatūrai palaikyti, t. y. kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti pagalbinėse patalpose, bet nėra vonios šildytuvo – 80 kWh/būstui per mėn. (iki tol buvo taikoma 160 kWh/būstui per mėn.).

Komisija primena, kad vartotojai privalo informuoti šilumos tiekėją apie pasikeitusius duomenis, susijusius su šilumos vartojimu ir (ar) paskirstymo skaičiavimais, kad būtų užtikrintas teisingas šilumos paskirstymas ir apskaita.