Įeiti
Publikuota: 2017.09.15. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl naujų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos tvarkos derinimo


Komisija, siekdama užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančios gamtinių dujų perdavimo sistemos sąlygas, teikia viešajai konsultacijai AB „Amber Grid" naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid" dujų perdavimo sistemos tvarkos projektą. Prijungimo tvarkos projektą parengė AB „Amber Grid".

Esminės nuostatos:
- įtvirtinta tvarka ir sąlygos, kaip nauji gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginiai prijungiami prie dujų perdavimo sistemos;
- numatyta, kokius dokumentus turi pateikti norintieji prisijungti prie dujų perdavimo sistemos;
- reglamentuota per kokį terminą prijungiami asmenys informuojami apie sprendimą dėl prijungimo prie dujų perdavimo sistemos arba operatoriaus atsisakymo tai padaryti tvarka.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. spalio 2 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".