Įeiti
Publikuota: 2017.10.02. Atnaujinta:

Mažėja elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba


Komisija 2018 metams nustatė 0,619 ct/kWh elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinę ribą, t. y. 7,88 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (0,672 ct/kWh).

Sumažinti elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą leido AB „Litgrid" 2018 metams planuojamas perduoti 4,3 proc. didesnis elektros energijos kiekis (2017 m. – 9 768648623 kWh, 2018 m. – 10 189 469 847 kWh), taip pat praėjusiais laikotarpiais gauta didesnė nei Komisijos nustatyta investicijų grąža – dėl to vartotojams kitais metais bus grąžinta 13 787 750 Eur suma.

Nustačius elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, pradedami perskaičiuoti elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi nuo 2018 m. sausio 1 d.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
• įsigijimo kainos;
• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
• sisteminių paslaugų kainos;
• perdavimo paslaugos kainos;
• skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
• tiekimo kainos.

Primename, kad nauji elektros energijos tarifai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 30 d.