Įeiti
Publikuota: 2017.10.27. Atnaujinta:

Pristatome svarbiausių 2017 m. I pusmečio įvykių gamtinių dujų rinkoje apžvalgą


Kviečiame susipažinti su svarbiausiais 2017 m. I pusmečio gamtinių dujų sektoriaus importo, perdavimo, skirstymo ir tiekimo rodikliais, taip pat prekyba biržoje ir atliktomis investicijomis (ataskaitą atsisiųskite).

Esminiai 2017 m. I pusm. įvykiai gamtinių dujų sektoriuje:

Importas ir eksportas

• 2017 m. I pusm. importuota 13.124 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,66 proc. daugiau nei 2016 m. I pusm., importuojamų gamtinių dujų sąnaudos siekė 116.663 mln. Eur – 0,25 proc. mažesnės nei 2016 m. I pusm. Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina – 20,10 Eur/MWh, arba 4,9 proc. didesnė nei 2016 m. I pusm.
• Gamtinės dujos buvo tiekiamos ne tik Lietuvoje veikiantiems ir gamtines dujas naudojantiems vartotojams, į kitas ES šalis eksportuota 35 GWh gamtinių dujų. Lietuvoje 2017 m. I pusm. suvartota 12.805 GWh gamtinių dujų, t. y. 6,24 proc. daugiau nei 2016 m. I pusm.

Perdavimas, skirstymas ir skystinimas
• 2017 m. I pusm. gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 12.907 GWh ir, palyginti su 2016 m. I pusm., didėjo 13,1 proc. Perdavimas Lietuvos vartotojams didėjo 4,5 proc. – nuo 12.281 GWh iki 12.834 GWh. 2017 m I pusm. perdavimo sistema transportuota 25.712 GWh gamtinių dujų, t. y. 8,64 proc. daugiau nei 2016 m. I pusm., perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą, palyginus su 2016 m. I pusm., mažėjo 5,64 proc. ir sudarė 24 mln. Eur.
• Paskirstytų gamtinių dujų kiekis 2017 m. I pusm. sudarė 4.047 GWh gamtinių dujų, t. y. 1,87 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, o pajamos iš skirstymo veiklos buvo 6,96 proc. mažesnės ir sudarė beveik 30 mln. Eur.
• Skystinimo sistemos operatorius 2017 m. I pusm. išdujino 4.703 GWh gamtinių dujų ir gavo beveik 35 mln. Eur pajamų iš gamtinių dujų skystinimo veiklos.
• 2017 m. I pusm. skystinimo sistemos operatorius pradėjo vykdyti suskystintų gamtinių dujų perkrovos veiklą. Nurodytu laikotarpiu iš šios veiklos buvo gauta 189 tūkst. Eur pajamų.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2017 m. I pusm., palyginti su 2016 m. I pusm., parduodamų gamtinių dujų kiekis mažėjo 4,69 proc. – nuo 10.058 GWh iki 9.586 GWh, pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai gavo 38 mln. Eur pajamų, t. y. 21 mln. Eur mažiau nei 2016 m. I pusm.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• 2017 m. I pusm. mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 4.895 GWh gamtinių dujų, t. y. 27,23 proc. daugiau   nei 2016 m. I pusm.: tiekimas nebuitiniams vartotojams didėjo 33,51 proc., buitiniams vartotojams – 10,04 proc. Gamtinių dujų tiekimo įmonės, prekiavusios mažmeninėje rinkoje, 2017 m. pusm. gavo 122 mln. Eur pajamų, t. y. 15 proc. daugiau nei 2016 m. I pusm.  

Investicijos
• Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius 2017 m. I pusm. investavo 1,5 mln. Eur, skirstymo sistemos operatorių investicijos sudarė 12 mln. Eur, gamtinių dujų tiekimo licencijų turėtojų – 38 tūkst. Eur.

Komisija rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.