Įeiti
Publikuota: 2017.10.06. Atnaujinta: 2017.10.09

Siūloma keisti naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisykles


Komisija, siekdama suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo naudotojams sudaryti lankstesnes sąlygas koreguoti užsakomus išdujinimo pajėgumus, teikia viešajai konsultacijai AB „Klaipėdos nafta" siūlomus naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimus.

Esminiai pasikeitimai:
- numatyta galimybė kas valandą koreguoti kitos paros pateiktas gamtinių dujų kiekio paraiškas, t. y. sistemos naudotojai gali pagal poreikį tikslinti pateiktus SGD išdujinimo užsakymus dujų paros metu, nes galutinių gamtinių dujų vartotojų poreikiai dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių einamosios paros metu gali keistis (anksčiau sistemos naudotojai tokios galimybės neturėjo);
- tuo atveju, jei SGD terminalo naudotojai, koreguodami išdujinimo pajėgumus, nepasinaudoja galimybe susitarti dėl kitokio išdujinto kiekio paskirstymo pasibaigus dujų parai pateikiant patikslintus SGD išdujinimo užsakymus – bendrovė šį kiekį visų pirma paskirsto tiems naudotojams, kurie nekoregavo išdujinimo kiekio dujų paros metu;
- atsisakoma savaitės užsakymų, nes sistemos naudotojams tai nėra aktualu;
- panaikintas reikalavimas mažos apimties dujovežiams (iki 160 metrų) užsisakyti vilkikų su priešgaisrine įranga.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. spalio 23 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".