Įeiti
Publikuota: 2017.10.06. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į numatomus Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus, pagal kuriuos palyginamosios šilumos tiekėjo sąnaudos bus apskaičiuojamos naudojant prognozuojamą medienos kilmės biokuro kainą apskrityje, teikia viešajai konsultacijai Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus.

Esminiai pasikeitimai:
vidutinė medienos kilmės biokuro kaina apskrityje bus nustatoma kaip ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro geometrinis svertinis vidurkis;
• prognozuojama medienos kilmės biokuro kaina apskrityje nustatoma kaip 3 kalendorinių mėnesių prieš einamąjį mėnesį bei praėjusių kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro kainų apskrityje aritmetinio vidurkio santykio ir praėjusių kalendorinių metų atitinkamo mėnesio (kuriam yra nustatoma prognozuojama kaina) vidutinės biokuro kainos apskrityje sandauga.

Šiuo metu nei vidutinė, nei prognozuojama medienos kilmės biokuro kaina apskrityje nėra skaičiuojama.

Atkreipiame dėmesį, kad Komisijos nustatoma prognozuojama medienos kilmės biokuro kaina apskrityje bei šalyje  kaip ir anksčiau bus skelbiama Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. lapkričio 6 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".