Įeiti
Publikuota: 2018.01.15. Atnaujinta:

Karšto vandens suvartojimas pagal normatyvus: ką turi žinoti vartotojas?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai" bei anksčiau šilumą ir karštą vandenį tiekusios UAB „Vilniaus energija" ginčą, pasisakė, kad taikant karšto vandens normatyvus gyventojų skaičius nustatomas pagal faktiškai deklaruotus duomenis.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad ginčo laikotarpiu už suvartotą karštą vandenį atsiskaitė pagal normatyvus, nes nesudarė sąlygų karšto vandens tiekėjui savo bute pakeisti karšto vandens apskaitos prietaisą. Tačiau vartotojas nesutinka, kad normatyvai skaičiuojami 3 asmenims – tiek jų yra deklaravę gyvenamąją vietą šiame bute, nes esą faktiškai gyvena tik du žmonės. Vartotojas prašo perskaičiuoti taikomas karšto vandens suvartojimo normas, atitinkamai grąžinant permoką už ankstesnį laikotarpį.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, taip pat įvertinusi AB „Vilniaus šilumos tinklai" ir UAB „Vilniaus energija" pateiktą informaciją, nepripažino vartotojo reikalavimų pagrįstais: tiek karšto vandens tiekėjams, tiek Komisijai vartotojas nepateikė pagrindžiančių dokumentų, kad ginčo laikotarpiu bute faktiškai gyveno du, o ne trys asmenys.

Primename, kad gyventojų skaičius, pagal kurį, esant poreikiui, gali būti skaičiuojami karšto vandens suvartojimo normatyvai, nurodomas sudarant sutartį su karšto vandens tiekėju. Pasikeitus gyvenančių asmenų skaičiui, vartotojas turi informuoti karšto vandens tiekėją, pateikdamas pažymą iš seniūnijos ar kitą dokumentą, patvirtinantį gyvenančių asmenų skaičių.