Įeiti
Publikuota: 2018.02.02. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Molėtų vanduo“ bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas


​Komisija, įvertinusi UAB „Molėtų vanduo“ 2016 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 3,29 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

Šiuo metu vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d.

UAB „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

moletai-pav-3.png 


Komisijos suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Molėtų rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

UAB „Molėtų vanduo” aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 2,33 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 76 proc. UAB „Molėtų vanduo“ aptarnaujamos teritorijos vartotojų. 99 proc. tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka visus Higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

2011–2015 m. UAB „Molėtų vanduo“ į vandentvarkos ūkio gerinimą ir plėtrą investavo 1 349,10 tūkst. Eur, iš jų 964,2 tūkst. Eur buvo finansuota pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama. Už šias lėšas buvo rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Naujasodžio ir Giedraičių gyvenvietėse – nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių, Molėtų rajono kaimo gyvenvietėse iš viso pastatytas 31 vandens gerinimo įrenginys – dabar daugiau kaip 99 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka higienos normų reikalavimus.

2017–2019 m. numatoma atlikti darbų už 2192,54 tūkst. Eur sumą, iš jų ES paramos lėšos turėtų sudaryti 1053,4 tūkst. Eur. Už šias lėšas bendrovė planuoja Giedraičių vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos bei rekonstrukcijos darbus, Alantos ir Inturkės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją. Taip pat numatoma nutiesti apie 2,5 km centralizuotų nuotekų tinklų, pastatyti vandens gerinimo įrenginius Anomislio ir Balninkų kaimuose bei kt.

2016 m. UAB „Molėtų vanduo“ realizavo 323,4 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. patyrė 170,48 tūkst. Eur nuostolio.