Įeiti
Publikuota: 2018.02.20. Atnaujinta:

Siūloma keisti Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašą


Komisija, siekdama užtikrinti kokybiškas ir nepertraukiamas gamtinių dujų tiekimo paslaugas vartotojams, nuolat gerinti jų kokybę, pakartotinai teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimus.

Esminiai pasikeitimai:
- keičiasi vartotojų prašymų nagrinėjimo terminai – skirstymo sistemos operatorius buitinio vartotojo prašymą ar skundą turės išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų (dabar – per 10), o gavęs prašymą dėl naujo vartotojo prijungimo – informuoti vartotoją apie savo sprendimą dėl jo sistemos prijungimo ir siūlomas prijungimo sąlygas per 30 kalendorinių dienų (dabar – per 45);
- taip pat keičiasi teikiamos paslaugos patikimumo ir kokybės rodiklių ataskaitų pateikimo Komisijai terminai – dabar gamtinių dujų įmonės ją turės pateikti ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos (šiuo metu ataskaitos teikiamos kas ketvirtį per 20 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos), taip siekiama mažinti administracinę naštą ūkio subjektams;
- įtvirtintos formulės, pagal kurias SAIFI (vidutinis nutraukimų skaičius vienam vartotojui) ir SAIDI (vidutinė nutraukimų trukmė vienam vartotojui) rodikliai bus diferencijuojami pagal buitinių ir nebuitinių vartotojų tipus;
- gamtinių dujų įmonėms numatytas įpareigojimas periodines ataskaitas teikti per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės sistemą (DSAIS);

Primename, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. gamtinių dujų tiekimo licencijos visuose teisės aktuose yra pakeistos leidimais.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. vasario 28 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".