Įeiti
Publikuota: 2019.08.13. Atnaujinta:

Keičiama Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešajai konsultacijai  Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projektą.

Esminės nuostatos: 
• numatyta, kad visuomeninio tiekimo paslaugai taikoma pelno marža skaičiuojama vertinant prognozuojamą suprekiauti elektros energijos kiekį, prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą bei taikant dujų sektoriuje numatytą pelno maržos nustatymo analogiją;
• siūloma numatyti, kad skirtumu tarp skirstymo tinklų operatoriaus garantiniam elektros energijos tiekimui vykdyti patirtų kaštų ir iš garantinio elektros energijos tiekimo gautų pajamų gali būti koreguojama elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinkluose kainos viršutinė riba;
• numatomi visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė ribos koregavimo principai dėl skirtingų skirstymo tinklų operatorių elektros energijos skirstymo viršutinių kainų ribų taikymo visuomeniniam tiekėjui teikiant visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugą kelių skirstymo tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose;
• reglamentuotas skirtumo tarp prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos grąžinimas, kai jis išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį;
• papildomai įtraukta nuostata dėl energetikos įmonių veiklos sąnaudų, atsirandančių dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais strateginių projektų įgyvendinimo ar bendro intereso projektų įgyvendinimo, įtraukimo į reguliuojamas kainas.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. rugpjūčio 21 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".