Įeiti
Publikuota: 2020.12.01. Atnaujinta:

VERT kviečia teikti pastabas ir pasiūlymus naujos redakcijos Investicijų grąžos normos nustatymo metodikai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2020 m. gruodžio 14 d. (imtinai).

VERT, rengdama naujus investicijų grąžos principus, įvertino Europos valstybių taikomą praktiką skaičiuojant investicijų grąžą, naudojamus šaltinius, ekonomikos ekspertų bei tarptautinių audito kompanijų atliktas studijas, taikomus indeksus, ilgalaikes prognozes bei rekomendacijas reguliuojamiems sektoriams.

Nauji investicijų grąžos normos nustatymo principai leis užtikrinti vienodų principų taikymą Europos energetikos ir vandentvarkos sektoriams, išlaikyti tas pačias sektoriaus vystymosi tendencijas, ekonominį stabilumą ir paskatinti Lietuvos strateginių tikslų įgyvendinimą.

Pagrindiniai naujos metodikos principai:
• investicijų grąžos norma bus atnaujinama kasmet dėl skolinto kapitalo pasikeitimų;
• skolinto / nuosavo kapitalo struktūra – optimali, 50/50;
• nuosavybės rizikos premija – fiksuota 5 proc.;
• skaičiuojamas santykinis rizikos matmuo „beta" – naudojamas atitinkamos veiklos finansinio sverto neturinčios nuosavybės „beta" aritmetinis vidurkis. Kiekvienam reguliuojamam sektoriui bus naudojamas duomenų šaltinis, Europos energetikos reguliuotojų tarybos arba A. Damodoran;
• elektros ir šilumos gamybai panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, bus naudojamas atskiras A. Damodoran duomenų bazės Žalios ir atsinaujinančios energijos šaltinis;
• papildomai VERT galės taikyti investicijų grąžos premiją investicijoms, prisidedančioms prie Lietuvos strateginių klimato kaitos mažinimo ir aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimo.

 ⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. gruodžio 14 d. (imtinai) .

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".