Įeiti
Publikuota: 2012.02.03. Atnaujinta: 2012.02.03

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2012 metams.
Pranešėjai – Dujų skyriaus vedėjas Renatas Pocius, Elektros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos vėjo energetikų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, UAB Ernst & Young Baltic, LITGRID AB, AB LESTO, AB Lietuvos dujos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                              Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Agnę Stankevičiūtę, tel. (8 5) 2397820