Įeiti
Publikuota: 2012.02.23. Atnaujinta: 2012.02.23

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl Baltpool UAB Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto derinimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vedėjas Renatas Pocius
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl šilumos tiekimo licencijos UAB „Kalvarijos komunalininkas“ galiojimo panaikinimo.
Pranešėja – Komunalinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Klausimo svarstymas atidėtas!

3. Dėl AB „Rokiškio sūris“ pripažinimo konkurenciniu šilumos vartotoju.
Pranešėja – Komunalinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vilma Davulienė
Dalyvauja: Rokiškio rajono savivaldybės, AB ,,Rokiškio sūris“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. O3-28 pakeitimo.
Pranešėjas – Komunalinių paslaugų skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Agnę Stankevičiūtę, tel. (8 5) 2397820