Įeiti
Publikuota: 2012.05.24. Atnaujinta: 2012.05.24

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos, AB „Lietuvos dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėja - Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – L. e. Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėjos pareigas Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Konkurencijos tarybos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos, Lietuvos dujų asociacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

4. Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-81 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“ pakeitimo.
Pranešėja - Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Žaibutė
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

6. Dėl AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja - Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Jonavos rajono savivaldybės, AB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

7. Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo.
Pranešėja - Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Prienų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl AB „Eglės“ sanatorijos pripažinimo konkurenciniu šilumos vartotoju.
Pranešėja - Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vyr. specialistė Inesa Veličko
Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės, AB „Eglės“ sanatorijos, UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Papildomas klausimas Dėl UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėja - Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

Komisijos pirmininkė                                                                                                        Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Agnę Stankevičiūtę, tel. (8 5) 2397820