Įeiti
Publikuota: 2012.09.06. Atnaujinta: 2012.09.06

Komisijos Posėdis


  9.30 val.

1. Dėl akcinės bendrovės AB LESTO Vilijampolės 110/10 kv transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projekto derinimo.
Pranešėja –  Elektros skyriaus patarėja Zita Adomaitienė
Dalyvauja: AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyr. specialistas Tomas Milašauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Energijos vartotojų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

3. Dėl gamtinių dujų tiekimo licencijos Enefit UAB išdavimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Enefit UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl UAB „Prienų energija“ 2010–2011 m. investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės, UAB „Prienų energija” atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] . 

5. Dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ 2012 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Švenčionių rajono savivaldybės, UAB „Fortum Švenčionių energija” atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] . 

6. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

7. Dėl UAB "Varėnos šiluma" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistas Edvinas Staskevičius
Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės, UAB „Varėnos šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ 2012 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės, UAB „Varėnos šiluma” atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projekto lyginamasis variantas. [ žiūrėti ]

9. Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių pakeitimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Raimonda Ragelytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] ,  nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

10. Dėl  Valstybinės  kainų  ir  energetikos  kontrolės  komisijos 2011 m.  balandžio  14  d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazlauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerija, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazlauskas
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Konkurencijos taryba, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Pramonės energija“, AB „Grigiškės“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

12. Dėl  Valstybinės  kainų  ir  energetikos  kontrolės  komisijos  2011  m.   lapkričio  30  d. nutarimo Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą formos patvirtinimo“ pakeitimo projekto.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos dujų asociacijos, BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

Komisijos pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis Komisijos pirmininką                                                                                              Danas Janulionis

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyresn. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.