Įeiti
Publikuota: 2012.09.19. Atnaujinta: 2012.09.19

Komisijos Posėdis


ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD KEIČIASI KOMISIJOS POSĖDŽIO LAIKAS! POSĖDIS VYKS NUO 8.30 VAL.

8.30 val.

1. Dėl uždarosios akcinės  bendrovės  „Raseinių  šilumos  tinklai“  karšto  vandens  kainos dedamųjų.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Raseinių rajono savivaldybės, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl UAB „Fortum  Heat  Lietuva“  prašymo  prijungti  naują  gamtinių  dujų   sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį formos derinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl UAB „Intergas“ prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį formos derinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė.
Dalyvauja: UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos procedūros ir įkainių derinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė.
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB „Lietuvos dujos“, AB „Klaipėdos nafta“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pakeitimo.
Pranešėjas – Dujų ir elektros departamento direktorius Renatas Pocius
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos,  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Lietuvos dujos“, AB „Achema“, AB „Klaipėdos nafta“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

7. Dėl gamtinių dujų naujų dujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė.
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Energijos vartotojų asociacijos, AB „Lietuvos dujos“, AB „Klaipėdos nafta“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 derinimo pažyma [ žiūrėti ] , 2 derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Aistija Zubavičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Konkurencijos tarybos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, AB LESTO, BALTPOOL UAB, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl   elektros   energijos   perdavimo,  skirstymo,   visuomeninio   tiekimo   paslaugų   ir  visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Aistija Zubavičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „ORLEN Lietuva“, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. O3-139 „Dėl elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ pakeitimo.
Pranešėjas – Dujų ir elektros departamento direktorius Renatas Pocius.
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2011 m. liepos 29 d.  nutarimo Nr. O3-229 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos vėjo energetikos asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (Litbioma), Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

Papildomi klausimai

12. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Utenos rajono savivaldybės,UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

13. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. O3-155 ,, Dėl energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazlauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

14. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                                        Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.