Įeiti
Publikuota: 2012.09.21. Atnaujinta: 2012.09.21

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl AB „Panevėžio energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , 8 priedas [ žiūrėti ] , 9 priedas [ žiūrėti ] , 10 priedas [ žiūrėti ] , 11 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Klausimo svarstymas atidedamas. Apie svarstymo datą ir laiką informuosime.

3. Dėl  suskystintų  gamtinių  dujų  terminalo  prijungimo  prie  gamtinių  dujų  perdavimo sistemos procedūros ir įkainių derinimo.    
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB „Lietuvos dujos“, AB „Klaipėdos nafta“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2011 m. liepos 29 d.  nutarimo Nr. O3-229 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos vėjo energetikos asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (Litbioma), Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5.    Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                                              Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.