Įeiti
Publikuota: 2012.09.27. Atnaujinta: 2012.09.27

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Audronė Činčiutė
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

2. Dėl UAB „Druskininkų dujos“ prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį formos derinimo.
Pranešėja –  Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: UAB „Druskininkų dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl   uždarosios   akcinės   bendrovės   „Varėnos   šiluma“   šilumos   kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja –  Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės, UAB „Varėnos šiluma“  atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos BALTPOOL UAB išdavimo.
Pranešėja  –  Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl  akcinės  bendrovės   „Achema“   investicinio   projekto  „Elektros  skirstymo  sistemos modernizavimas“ derinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šabūnaitė
Dalyvauja: AB „Achema“ atstovai
Posėdžio medžiaga: pažyma, [ žiūrėti ] nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-199 „Dėl Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“ pakeitimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Aistija Zubavičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

7. Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo patikimumo lygių nustatymo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Zita Adomaitienė
Dalyvauja: LITGRID AB, AB LESTO, AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Korelita“, UAB „E Tinklas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Informacija atnaujinta 2012-09-25.

8. Dėl   LITGRID   AB    perdavimo    paslaugos   kainos   viršutinės   ribos    2013   metams perskaičiavimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Zita Adomaitienė
Dalyvauja:  Energetikos ministerijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl elektros energijos rinkos kainos 2013 metams nustatymo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šabūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Elektros energijos gamintojų asociacijos, Trišalės tarybos, Lietuvos energija, AB, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2013 metams.
Pranešėja –  l. e. Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėjos pareigas Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Konkurencijos tarybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos dujų asociacijos, AB „Lietuvos dujos“, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: 1 pažyma [ žiūrėti ] , 2 pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Informacija atnaujinta 2012-09-26. Papildomi klausimai

11. Dėl Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų.
Pranešėja - Rinku tyrimų ir statistikos skyriaus vedėja Ramutė Cirulytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, LITGRID AB, Lietuvos energija, AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , tyrimo ataskaita [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

12. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-166 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas - Elektros skyriaus vyr. specialistas Tomas Milašauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, LITGRID AB,  AB LESTO, BALTPOOL UAB, Lietuvos energija, AB, AB „Kauno energija“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Vilniaus energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

13. Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo ir energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų įkainių derinimo.
Pranešėja - Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Jelena Piatina
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos, BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

14.    Kiti klausimai.  

Komisijos pirmininkė                                                                                                             Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.