Įeiti
Publikuota: 2012.10.05. Atnaujinta: 2012.10.05

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl UAB „ENG“ pripažinimo nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju.
Pranešėja – Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vedėja Ramutė Cirulytė
Dalyvauja: UAB „ENG“,  AB „Kauno energija“  atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , tyrimo ataskaita [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl  uždarosios   akcinės   bendrovės   „Fortum   Švenčionių   energija“   šilumos   kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Žaibutė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Švenčionių rajono savivaldybės, UAB „Fortum Švenčionių energija“  atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projekta [ žiūrėti ] s [ #8750438130239717 ] , 2 nutarimo projektas. [ žiūrėti ]

3. Dėl UAB  „Miesto   energija”   Klaipėdos   laisvosios    ekonominės   zonos teritorijoje 2008–2012 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, UAB „Miesto energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vilma Davulienė
Dalyvauja: Širvintų rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Širvintų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl  valstybinės įmonės „Visagino energija“  geriamojo   vandens   tiekimo   ir   nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vilma Davulienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Ūkio ministerijos, Visagino savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, VĮ „Visagino energija“, VĮ Ignalinos atominės elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , 8 priedas [ žiūrėti ] , 9 priedas [ žiūrėti ] , 10 priedas [ žiūrėti ] ,  nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl Lietuvos energijos, AB elektros   energijos   rezervinės  galios  užtikrinimo  paslaugų kainų viršutinių ribų 2013 metams nustatymo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Zita Adomaitienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos energija, AB, AB LESTO, LITGRID AB, atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Medžiaga atnaujinta 2012-10-04.

7. Dėl elektros energijos sisteminių  paslaugų kainų 2013 metams nustatymo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Zita Adomaitienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos energija, AB, AB LESTO, LITGRID AB, atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Medžiaga atnaujinta 2012-10-04.

8. Dėl  elektros   energijos  supirkimo  kainos   iš  Lietuvos   energija  AB,   2013  metams nustatymo.
Pranešėjai – Dujų ir elektros departamento direktorius Renatas Pocius, Elektros skyriaus vyr. specialistas Tomas Milašauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos energija, AB atstovai. Klausimo svarstymas atidedamas. Apie svarstymo datą ir laiką informuosime.

9. Dėl elektros energijos rinkos kainos 2013 metams nustatymo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šabūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Elektros energijos gamintojų asociacijos, Trišalės tarybos, Lietuvos energija, AB, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl  akcinės  bendrovės   „Lietuvos   dujos“    investicijų  projekto  „Investicijos, skirtos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) atskyrimui ir naujos įmonės įkūrimui“ derinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB „Lietuvos dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas. [ žiūrėti ]

11. Dėl  Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo  infrastruktūros   ir     jungties    įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Energetikos  ministerijos,  Konkurencijos   tarybos, Valstybinės  vartotojų  teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos dujų asociacijos,  Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Achema“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 derinimo pažyma [ žiūrėti ] , 2 derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , Energetikos ministerijos 2012 09 25 raštas Nr. (11.3-13)3-3604 [ žiūrėti ] . Informacija atnaujinta 2012-10-04. Papildomi klausimai

12. Dėl akcinės bendrovės LESTO  skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2013 metams perskaičiavimo.
Pranešėja - Elektros skyriaus patarėja Zita Adomaitienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės  vartotojų  teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Informacija atnaujinta 2012-10-03.

13. Dėl akcinės bendrovės LESTO  elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2013 metams perskaičiavimo.
Pranešėja - Elektros skyriaus patarėja Zita Adomaitienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos,  AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

14. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                                                 Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.