Įeiti
Publikuota: 2012.10.25. Atnaujinta: 2012.10.25

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl   uždarosios   akcinės   bendrovės   „Lazdijų  šiluma“   šilumos  kainos  dedamųjų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Lazdijų rajono savivaldybės, UAB „Lazdijų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2012–2017 metams.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl Lietuvos energijos, AB 2012–2014 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Elektrėnų savivaldybės, Lietuvos energijos, AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2011–2012 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Kelmės rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl Valstybinės kainų ir  energetikos  kontrolės   komisijos   2003 m.   gruodžio   22  d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo patvirtinimo.
Pranešėjas – Skundų skyriaus vyr. specialistas Juozas Mockevičius
Dalyvauja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Aplinkos ministerijos, Energetikos ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Nacionalinės vartotojų federacijos, Lietuvos vartotojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos,  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vedėja Jurga Baršauskienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Achema“, AB „Lietuvos dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

7. Dėl gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų  minimalių  kokybės  lygių  nustatymo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja:  AB  „Lietuvos  dujos“,  UAB  „Fortum   Heat   Lietuva“,   UAB  „Intergas“,  AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Druskininkų dujos“, AB „Achema“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 4 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 5 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 6 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl  UAB  „Druskininkų  dujos“  gamtinių  dujų  skirstymo kainos  viršutinės  ribos koregavimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos,   Druskininkų   savivaldybės, UAB „Druskininkų dujos“  atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl UAB  „Fortum   Heat   Lietuva“   gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Joniškio rajono savivaldybės, UAB „Fortum Heat Lietuva“  atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl  akcinės   bendrovės   agrofirmos  „Josvainiai“   gamtinių   dujų  skirstymo  kainos viršutinės ribos koregavimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Černiauskas
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos,  AB  agrofirmos  „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

11. Dėl   Elektros   energijos   perdavimo   paslaugos   kainų,   tarifų  ir  jų  taikymo  tvarkos paskelbimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Aistija Zubavičiūtė
Dalyvauja: Energetikos  ministerijos,  Valstybinės   vartotojų  teisių  apsaugos   tarnybos, Trišalės tarybos atstovai, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

12. Dėl   Valstybinės   kainų   ir  energetikos  kontrolės komisijos 2010 m.  gruodžio 17 d. nutarimo Nr. O3-328 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Audronė Činčiutė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

13. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 1000 kW, gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, taip pat gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatą ir kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, sąlygų aprašų patvirtinimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (Litbioma), Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

14.  Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                                                     Diana Korsakaitė  

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.