Įeiti
Publikuota: 2012.12.13. Atnaujinta: 2012.12.13

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos   tiekimo licencijos  pakeitimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: AB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , patikros lapas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 2013 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja:  Kaišiadorių  rajono  savivaldybės,  Pravieniškių  pataisos  namų  –  atvirosios kolonijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklai 2011–2012 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Kretingos rajono savivaldybės, UAB Kretingos šilumos tinklai atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2009–2013 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Akmenės rajono savivaldybės, UAB „Akmenės energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

5.  Dėl  uždarosios   akcinės   bendrovės  „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Žaibutė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Marijampolės savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , papildoma pažyma [ žiūrėti ] , 1 papildomas priedas [ žiūrėti ] , 2 papildomas priedas [ žiūrėti ] , 3 papildomas priedas [ žiūrėti ] , papildomas nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl  uždarosios   akcinės   bendrovės   „Litesko“     filialo   „Marijampolės šiluma“ 2008–2010 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Marijampolės rajono savivaldybės, UAB „Litesko” atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

7.  Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Šakių rajono savivaldybės, UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8.  Dėl pažeidimų vykdant Komisijos reguliuojamą veiklą.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, Ignalinos rajono savivaldybės, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB Ignalinos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl AB „Kauno energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo ir karšto vandens kainos dedamųjų derinimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , 8 priedas [ žiūrėti ] , 9 priedas [ žiūrėti ] , 10 priedas [ žiūrėti ] , 11 priedas [ žiūrėti ] , 12 priedas [ žiūrėti ] , 13 priedas [ žiūrėti ] , 14 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , papildoma pažyma [ žiūrėti ] , 1 papildomas priedas [ žiūrėti ] , 2 papildomas priedas [ žiūrėti ] , 3 papildomas priedas [ žiūrėti ] , 4 papildomas priedas [ žiūrėti ] , 5 papildomas priedas [ žiūrėti ] ,  papildomas nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl   lėšų,   skirtų   viešuosius    interesus     atitinkančioms    paslaugoms,   panaudojimo tikslingumo 2012 metais.
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyr. specialistas Tomas Milašauskas
Dalyvauja:  Energetikos ministerijos, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

Papildomas klausimas

11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ korektūros klaidos ištaisymo.
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyr. specialistas Tomas Milašauskas
Dalyvauja:  BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , nutarimo lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

12.    Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                                                Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.