Įeiti
Publikuota: 2012.12.28. Atnaujinta: 2012.12.28

Komisijos Posėdis


Dėmesio! Komisijos posėdis skubos tvarka. 10.00 val.

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3-366 „Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo.
Pranešėja –  Elektros skyriaus patarėja Aistija Zubavičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl   Valstybinės   kainų   ir   energetikos  kontrolės komisijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-390 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2013 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šabūnaitė
Dalyvauja:  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos,  AB „Achema“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl   Valstybinės   kainų   ir  energetikos  kontrolės  komisijos  2012 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-389 „Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2013 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šabūnaitė
Dalyvauja:  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos,  AB „Akmenės cementas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, [ žiūrėti ] nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl  Valstybinės  kainų  ir  energetikos  kontrolės  komisijos   2012   m.  lapkričio  27  d. nutarimo Nr. O3-388 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“ 2013 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šabūnaitė
Dalyvauja:  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos,  UAB „E Tinklas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl   Valstybinės kainų   ir  energetikos  kontrolės  komisijos  2012  m.  lapkričio  27 d. nutarimo Nr. O3-387 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ 2013 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šabūnaitė
Dalyvauja:  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos,  UAB „Korelita“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl  Valstybinės  kainų  ir  energetikos  kontrolės  komisijos  2012  m.  lapkričio  27  d. nutarimo Nr. O3-386 „Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2013 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šabūnaitė
Dalyvauja:  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos,  AB „Lifosa“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . 

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Biržų rajono savivaldybės,  UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , 8 priedas [ žiūrėti ] , 9 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl  uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Žaibutė
Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl  Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono  gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 1000 kW, paskelbimo neįvykusiu.
Pranešėjas – Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazlauskas
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo  Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja:   Energetikos ministerijos, Lietuvos   atsinaujinančių   išteklių  energetikos konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos vėjo energetikų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (Litbioma), Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

Komisijos pirmininkė                                                                                                                      Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.