Įeiti
Publikuota: 2013.01.24. Atnaujinta: 2013.01.24

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl AB „Kauno energija“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Vilma Skinderytė
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: 1 pažyma [ žiūrėti ] ,  2 pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Pakruojo rajono savivaldybės, UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl Kupiškio socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo paslaugų kainų derinimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vilma Davulienė
Dalyvauja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kupiškio rajono savivaldybės, Kupiškio socialinės globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ planinio tikslinio patikrinimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovai
Posėdžio medžiaga nebus skelbiama. Papildomi klausimai

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Matuizų plytinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė.
Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės, UAB „Matuizų plytinė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . 

7. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei  350 kW ir kurie jungiami prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurie jungiami prie perdavimo tinklo, dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės patvirtinimo.
Pranešėja - Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW, dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės patvirtinimo.
Pranešėjas - Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazlauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                             Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.