Įeiti
Publikuota: 2013.02.28. Atnaujinta: 2013.02.28

Komisijos Posėdis


9.00 val.

1. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, sąlygų aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyresn. specialistė Margarita Išoraitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos bioenergetikos ir energijos taupymo asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems saulės šviesos  energiją, nutraukimo.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja:  Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, AB LESTO atstovai, aukciono dalyviai (sąrašas konfidencialus). Klausimo svarstymas atidedamas. Apie klausimo svarstymo datą ir laiką informuosime.

3. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, dalyvių sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja:  Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, AB LESTO atstovai, aukciono dalyviai (sąrašas konfidencialus).
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 protokolas [ žiūrėti ] , 2 protokolas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2013 metų II ketvirčiui.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja:  Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Konkurencijos tarybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos bioenergetikos ir energijos taupymo asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: 1 pažyma [ žiūrėti ] , 2 pažyma [ žiūrėti ] , priedas [ žiūrėti ] (paskelbtas 2013-02-27), nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo uždarajai akcinei bendrovei „Fortum Joniškio energija“.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Žaibutė
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės, UAB „Fortum Joniškio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos šilumos tinklams.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Pranciška Gudžinskaitė
Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės, UAB Ignalinos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ šilumos bazinių ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Anykščių rajono savivaldybės, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] (Informacija atnaujinta 2013-02-27), 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , 8 priedas [ žiūrėti ] , 9 priedas [ žiūrėti ] , 10 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] (Informacija atnaujinta 2013-02-27), 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Papildomi klausimai

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ 2012–2013 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2010–2013 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Žaibutė
Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ planinio tikslinio patikrinimo.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės, UAB „Litesko“  atstovai.
Posėdžio medžiaga nebus skelbiama. 

12. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Pakruojo rajono savivaldybės, UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

13. Dėl AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygų ir perdavimo sistemos operatoriui perduodamo turto sudėties.
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB „Lietuvos dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga nebus skelbiama.

14. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2010 m. spalio 4 d.  nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Vilma Skinderytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Ūkio ministerijos, Konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, Lietuvos energijos, AB, AB „Grigiškės“, UAB „Lorizon energy“, UAB GECO Investicijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , patikslintas nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , patikslintas nutarimo projektas [ žiūrėti ] . (Patikslinta 2013-02-27, 10.00 val.)

15. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2009 m. liepos 8 d.  nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Vilma Skinderytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] (Nutarimas papildytas priedais 2013-02-26).

16. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                       Diana Korsakaitė 

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.