Įeiti
Publikuota: 2013.05.23. Atnaujinta: 2013.05.23

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, nutraukimo ir Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, organizavimo procedūrų nutraukimo.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Konkurencijos tarybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, AB LESTO atstovai, aukciono dalyviai (sąrašas konfidencialus).
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , protokolas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo tvirtinimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazlauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Ūkio ministerijos, Konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, UAB „Fortum Heat Lietuva“, AB „Grigiškės“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, AB „Pramonės energija“, UAB „Geoterma“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Izobara“, AB „Lifosa“, AB „Simega“, AB Guartis, UAB „Plungės bioenergija“, AB „Matuizų plytinė“, Lietuvos energija, AB, UAB „Baisogalos bioenergija“, UAB „Axis Industries“, UAB „Ekoresursai“, UAB „ENG“, UAB „Baltijos elektrinių investicijos“, UAB „Energijos parkas“, UAB „GECO Investicijos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , AB „Grigiškės“ 2013 m. gegužės 21 d. raštas Nr. 120-SK/2013-381 [ žiūrėti ] .

3. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 „Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistas Skirmantas Matelis
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Konkurencijos tarybos, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų asociacijos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonijos, LITGRID AB, AB LESTO, Lietuvos energija, AB, BALTPOOL UAB, UAB „Intergas“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Kretingos šilumos tinklai“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Skuodo šiluma“, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, VĮ „Visagino energija“, VšĮ  „Velžio komunalinis ūkis“, UAB „Balterma ir ko“, AB „Grigiškės“, AB „Matuizų plytinė“, AB „Lifosa“, AB „Simega“, UAB „Axis industries“, AB „Vilniaus paukštynas“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Plungės bioenergija“, UAB „Pramonės energija“, UAB „Baisiogalos energija“, UAB „Izobara“, AB „Klaipėdos baldai, UAB „Geoterma“, AB Guartis, UAB „Baltijos elektrinių investicijos“, UAB „Ekoresursai“, UAB „Energijos parkas“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „ENG“, UAB „GECO Kaunas“, UAB „Kurana“, UAB „Lorizon Energy“, UAB „AUTOIDĖJA“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2014 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ 2012–2013 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Trišalės tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Lietuvos dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Joniškio rajono savivaldybės, UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Druskininkų savivaldybės, UAB „Druskininkų dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

11. Dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Černiauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

12. Dėl UAB „Druskininkų dujos“ planinio tikslinio patikrinimo akto.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: UAB „Druskininkų dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga nebus skelbiama. Papildomi klausimai

13. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. O3-135 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ nustatymo“ klaidos ištaisymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Vilma Skinderytė
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

14. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narių pasiskirstymo kuruojamos veiklos sritimis.
Pranešėja - Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė Agnė Stankevičiūtė
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

15. Kiti klausimai.

Komisijos narys, pavaduojantis Komisijos pirmininką                                                                                          Darius Biekša

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.