Įeiti
Publikuota: 2013.05.30. Atnaujinta: 2013.05.30

Komisijos Posėdis


9.30 val.

1. Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Aistija Zubavičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2013 metų III ketvirčiui.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Konkurencijos tarybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: 1 pažyma [ žiūrėti ] , 2 pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] (Informacija atnaujinta 2013-05-29), 2 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl Balterma ir ko, uždarosios akcinės bendrovės šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, Balterma ir ko, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei ,,Gelvita“ galiojimo panaikinimo ir šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ pakeitimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Elektrėnų savivaldybės, UAB ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: 1 pažyma [ žiūrėti ] , 2 pažyma [ žiūrėti ] , patikros lapas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] ,  2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl akcinės bendrovės agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.    
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Papildomi klausimai

7. Dėl SKY ENERGY GROUP, UAB gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Eglė Ežerskytė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, SKY ENERGY GROUP, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Vilkaviškio rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio šilumos kainos dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano derinimo.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Kazlų Rūdos savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr.O3-116 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padaliniui“ papildymo.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Kazlų Rūdos savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

11. Dėl šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei Kauno termofikacijos elektrinei nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Žaibutė
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės, UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

12. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, laimėtojo patvirtinimo.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai, AB LESTO, aukciono dalyvis.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , protokolas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

13. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės patvirtinimo.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, AB LESTO, LITGRID AB atstovai, aukciono dalyviai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , protokolas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

14. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                  Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.