Įeiti
Publikuota: 2013.06.14. Atnaujinta: 2013.06.14

Komisijos Posėdis


Dėmesio! Keičiasi Komisijos posėdžio laikas! Komisijos posėdis vyks nuo 8.30 val.!

8.30 val.

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Marijampolės savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Sūduvos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , 8 priedas [ žiūrėti ] , 9 priedas [ žiūrėti ] , 10 priedas [ žiūrėti ] , 11 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

2. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2013-2014 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės, AB „Šiaulių energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2014 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės, UAB „Fortum Joniškio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Švenčionių energija“ 2014–2015 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Švenčionių rajono savivaldybės, UAB „Fortum Švenčionių energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Žaibutė
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės, UAB Kauno termofikacijos elektrinė atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos kainos dedamųjų ir turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano.
Pranešėja – Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės, UAB „Prienų energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl pažeidimų vykdant Komisijos reguliuojamą veiklą.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: UAB „Varėnos šiluma“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 4 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

9. Dėl UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ siūlomo šilumos  paskirstymo metodo daugiabučio namo Basanavičiaus g. 1, Kaišiadoryse, vartotojams pagal sąlyginius šildymo plotus ir karštam vandeniui Nr. 16 V suderinimo.
Pranešėjas – Skundų skyriaus vyr. specialistas Juozas Mockevičius
Dalyvauja: UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, UAB „Kaišiadorių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , protokolas [ žiūrėti ] ,  nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl Vilniaus m. Savanorių pr. 32 vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 17 V suderinimo.
Pranešėjas – Skundų skyriaus vyr. specialistas Tautvydas Puidokas
Dalyvauja: vartotojų atstovas Antanas Maknickas.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 22 d. nutarimo Nr.O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros sąnaudų atskyrimo metodikos priedų Nr. 2 ir Nr. 3 pakeitimo“.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, Lietuvos energija, AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

12. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, sąlygų aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyresn. specialistė Lina Milkevičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos bioenergetikos ir energijos taupymo asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .              

13. Dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms patvirtinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Intergas“,  BALTPOOL UAB, UAB GET Baltic atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

14. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 ,,Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vedėja Rasa Valatkevičienė
Dalyvauja: Konkurencijos tarybos, Energetikos ministerijos, Ūkio ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinė energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, UAB „Fortum Heat Lietuva“, AB „Grigiškės“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Pramonės energija“, UAB „Geoterma“, AB „Klaipėdos baldai, UAB „Izobara“, AB „Lifosa“, AB „Simega“, AB Guartis, UAB „Plungės bioenergija“, AB „Matuizų plytinė“, Lietuvos energija AB, UAB „Baisiogalos energija“, UAB „Axis industries“, UAB „Ekoresursai“, UAB „ENG“, UAB „Baltijos elektrinių investicijos“, UAB „Energijos parkas“, AB „Vilniaus paukštynas“, AB „Warta Glass Panevėžys“, UAB „GECO Kaunas“, UAB „Kurana“, UAB „Lorizon Energy“, UAB „AUTOIDĖJA“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma (2013-06-13) [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Informacija papildyta 2013-06-13. 

Papildomas klausimas

15. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 ir 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 pakeitimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus patarėja Vilma Skinderytė
Dalyvauja:  Energetikos ministerijos, Ūkio ministerijos, Konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, BALTPOOL UAB, UAB „Fortum Heat Lietuva“, AB „Grigiškės“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, AB „Pramonės energija“, UAB „Geoterma“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Izobara“, AB „Lifosa“, AB „Simega“, AB Guartis, UAB „Plungės bioenergija“, AB „Matuizų plytinė“, Lietuvos energija, AB, UAB „Baisogalos bioenergija“, UAB „Axis Industries“, UAB „Ekoresursai“, UAB „ENG“, UAB „Baltijos elektrinių investicijos“, UAB „Energijos parkas“, UAB GECO Investicijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

16. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė                                                                                       Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2397822.